ناشر: سازمان بسیØ‌ مهندسین کشاورزی و منابع طبیع
تعداد عنوان ها: 11
راهنمای پرورش شتر
مهناز صالحی؛ حسن نوبهاری؛ محمد علی امامی میبدی؛ سعید زیبایی؛ داود صیدی
راهنمای پرورش شتر مرغ
سید مسعود موسوی؛ مجتبی ایاز؛ حسین علی نصیری؛ هوشنگ لطف الهیان؛ داود صیدی
راهنمای پرورش زنبور عسل
عبداله حسن زاده قورت تپه؛ داود صیدی
راهنمای پرورش گوسفند و بز
حسین غلامی؛ داود صیدی
راهنمای برنج (کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت)
فریدون پاداشت دهکایی؛ کبری تجددی طلب؛ امیر حسین افشار؛ همکاران
راهنمای یونجه، کاشت، داشت، برداشت
حسن منیری فر؛ علیرضا بابایی؛ رسول احمدی عدلی؛ احمد بایبوردی؛ علیرضا توسلی؛ علیرضا ضیائی؛ ملک عابدی پرنجان؛ خشنود علیزاده‌دیزج؛ محمد محمدی‌پور؛ نادر میرفخرایی؛ امیر‌حسین افشار؛ ابوالقاسم اکبریان؛ حسین کریم زاده؛ مراد محمدی؛ زهید ناصری ملکی
راهنمای گندم کاشت، داشت، برداشت
محسن اسماعیل زاده مقدم؛ اشکبوس امینی؛ بهروز پیرایش فر؛ منوچهر خدارحمی؛ ایرج اسکندری؛ مظفر روستایی؛ غلامرضا ولیزاده؛ کاظم خاوازی؛ زهرا خوگر؛ ناصر رشیدی؛ محمدحسین سدری؛ سعید سعادت؛ پیمان کشاورز؛ فرهاد مشیری؛ محمدحسن رحیمیان؛ غلامحسن رنجبر؛ یوسف هاشمی نژاد؛ مسعود امیرمعافی؛ زهرا تنها معافی؛ احمد حیدری؛ حسن مومنی؛ مهدی مین‌باشی؛ سیدرضا اشرفی زاده؛ فرید امیرشقاقی؛ صادق افضلی نیا؛ اورنگ تاکی؛ ارژنگ جوادی؛ محمد یونسی الموتی
راهنمای پرورش قزل آلا
رضا فراهانی؛ جواد غلامرضا شیرازی؛ ژاله خوشخو؛ مجتبی عظیمی اسک شهر؛ هادی اسدی؛ داود صیدی
راهنمای چغندرقند کاشت، داشت ، برداشت
مسعود احمدی؛ سمرخیامیم؛ رحیم محمدیان؛ سیدباقر محمودی؛ حمید نوشاد و ولی الله یوسف آبادی؛ ابراهیم حسن پور؛ جمشید نظری؛ ولی الله رضایی؛ امیرحسین افشار؛ داود صیدی؛ مراد محمدی و زهید ناصری ملکی
راهنمای پنبه(کاشت، داشت، برداشت)
فاطمه آزاد دیسفانی؛ تقی درویش مجنی؛ احمد دیه جی؛ قربانعلی روشنی؛ محمدرضا زنگی؛ قربان قربانی؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ عمران عالیشاه؛ شهرام نوروزیه؛ محمود مالی؛ رزهید ناصری ملکی؛ امیرحسین افشار؛ مراد محمدی
راهنمای مرکبات کاشت، داشت، برداشت
فائزه درجانی؛ سمیه شاه نظری هرمز عبادی؛ بابک عدولی؛ اسماعیل غلامیان؛ جواد فتاحی مقدم؛ مرتضی گل محمدی؛ بیژن مرادی؛ یعقوب محمدعلیان؛ سمیه ابوالحسنی یاسوری؛ مهدی عشقی؛ حسین عنقایی؛ سلمان غضنفری