کاهش پوسیدگی ناحیه طوقه ای درختان با اجرای آبیاری تحت فشار در باغات

نوع رسانه: انیمیشن
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 780
تعداد دریافت فایل: 59