اثرات تنش گرمایی در بلدرچین های مولد

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
دام سبک
نویسنده : احسان شهرامی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 61
تعداد دریافت فایل: 53