فاکتورهای اقلیمی و خاکی مناسب منطقه کشت گیاهان دارویی گل گاو زبان

نوع رسانه: پوستر
موضوعات :
گیا هان صنعتی
نویسنده : شیوا قاسمی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 84
تعداد دریافت فایل: 104