اعلام زمان مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در باغات نارنگی پیش رس

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
مگس میوه مدیترانه ای
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 26
تعداد دریافت فایل: 17