راهنمای «عملیات خوب کشاورزی (GAP)برای کشاورزی خانوادگی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
نویسنده : ندا آشتیانی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 207
تعداد دریافت فایل: 402