سورتینگ سیب روش ها و ماشین های درجه بندی سیب

نوع رسانه: نشریه ترویجی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 190
تعداد دریافت فایل: 103