هاری RABIES

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

سرفصل‌ها: مقدمه، علائم هاری در سگ و سگ‌سانان و حیوانات اهلی، عوامل مؤثر در ایجاد بیماری، تشخیص، برخورد با هار گزیدگی، کنترل هاری
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 42
تعداد دریافت فایل: 30