معرفی دو گونه اکالیپتوس جهت جنگل کاری و ایجاد منظر در شرایط خشک و شور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
جنگل
نویسنده : محمد هادی راد
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 82
تعداد دریافت فایل: 131