بیماری مشمشه

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

مشمشه بیماری بسیار مسری تک سمی‌ها با قابلیت انتقال به انسان است. این بروشور شما را با حیوانات حساس، نحوه‌ی آلوده شدن آن‌ها نأثیر بیماری بر حیوانات، امکان انتقال آن به انسان، راه‌های حفاظت انسان و حیوانات در برابر بیماری واقداماتی که درصورت درگیر شدن آن‌ها لازم است صورت گیرد، آشنا خواهد کرد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 47
تعداد دریافت فایل: 34