ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه‌ای مرغداری‌های گوشتی

نوع رسانه: نشریه فنی
تاریخ انتشار: 1398

این کتاب به مباحثی شامل صدور مجوز و ضوابط جوجه ریزی، بارگیری و حمل جوجه و کود، ساختار بهداشتی مرغداری‌ها، ضوابط حقوقی برخورد با تخلفات، و توصیه‌های بهداشتی پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 46
تعداد دریافت فایل: 49