اهمیت کاربرد روش آبیاری بارانی در باغ‌های چای

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
چای
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 38
تعداد دریافت فایل: 23