اپلیکیشن ارزیابی و محاسبه میزان انرژی مصرفی در محصولات زراعی عمده (غلات)

موضوعات :
غلات
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 88
تعداد دریافت فایل: 72