مکانیزاسیون درآبزی پروری

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مکانیزاسیون
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 86
تعداد دریافت فایل: 152