پرورش ماهی در قفس ( دریای خزر)

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 85
تعداد دریافت فایل: 131