مقدمه ای بر اصلاح ژنتیکی و ایجاد ارقام جدید گلایول

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گلایول
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 132
تعداد دریافت فایل: 172