آشنایی باخشک کن های کشاورزی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : حمیدرضا گازر
کلیدواژگان / برچسب ها :
خشک کن کشاورزی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 161
تعداد دریافت فایل: 125