فرآوری محصولات زنبورعسل

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
زنبور عسل
تاریخ انتشار: 1387

امروزه زنبورداران بسیاری از کشورها ،انواع محصولات زنیور عسل را تولید می کنند که در بسیاری از صنایع ،نظیر صنایع غذایی ،دارویی ،بهداشتی –آرایشی و ... کاربرد دارد .ولی در گذشته ،زنبوردارها فقط عسل تولید می کردند و محصولات دیگر نظیر موم و گرده ،به صورت محصولی فرعی یا جانبی بود ،و به محصولاتی از جمله بره موم ،زهر،ژله رویال ،نوزدان و زنبورهای بالغ توجه نمی شد .علت اصلی این مسئله ،کمبود دانش فنی برای تولید ویا فرآوری این محصولات با ارزش بود .
در کشور ما نیز از جمله مهم ترین مشکلات زنبورداران ، فرآوری محصولات زنبور عسل است که علاوه بر مشکل بازاریابی صحیح این محصولات که با روش های صحیح فرآوری مرتبط است ،کمبود دانش فنی روش های فرآوری نیز بین زنبورداران و شاغلان مرتبط با آن مشاهده میشود .از این رو ،امید است تدوین این کتاب بتواند به این مسئله مهم کمک کند و راهگشای زنبورداران ،اساتید ،پژوهشگران ،دانشجویان و تولید کنندگان مرتبط با آن باشد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 475
تعداد دریافت فایل: 1,306