پرهیز آبیاری مزارع با فاضلاب خام

نوع رسانه: اطلاعیه
موضوعات :
روش های آبیاری
کلیدواژگان / برچسب ها :
آبیاری با فاضلاب خام
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 44
تعداد دریافت فایل: 37