نکاتی که کمباین داران به هنگام برداشت گندم و جو باید رعایت کنند

نوع رسانه: اطلاعیه
کلیدواژگان / برچسب ها :
کمباینداران
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 318
تعداد دریافت فایل: 359