تاثیر فواصل و الگوی برگ‌چینی در ارتقاء کیفیت و عملکرد چای سیاه

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
چای
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 196
تعداد دریافت فایل: 77