بیماری خط سیاه گردو، نکروز کشنده بافت محل پیوند

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تعداد صفحات: 28
تاریخ انتشار: 1387

این اثر به شماره 87/458 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 222
تعداد دریافت فایل: 291