رقم سیب شربتی، زودرس با عادت رشد افراشته و عملکرد بالا دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : حسن حاج نجاری
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 542
تعداد دریافت فایل: 273