خصوصیات برخی ارقام تجارتی و امید بخش سیب بومی ایران

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تعداد صفحات: 34
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1386

این نشریه به شماره 86/721 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 382
تعداد دریافت فایل: 214