بهترین روش تعیین سن ماهی اسبله ( Silurus Glanis)

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
Silurus Glanis
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396

موسسه تحقیقات شیلات ایران
پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 560
تعداد دریافت فایل: 288