روشهای دودی کردن ماهی و پارامترهای موثر در کنترل کیفیت آن

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
دودی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات شیلات
تعداد صفحات: 5
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 344
تعداد دریافت فایل: 126