تولید سوسیس ماهی از گوشت ماهیان پرورشی گرم آبی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهی پرورشی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 10
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 394
تعداد دریافت فایل: 291