تولید انواع فرآورده های خشک طعم دار از کیلکا معمولی

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
فرآوری آبزیان
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 10
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 321
تعداد دریافت فایل: 184