تهیه دستورالعمل کشت و پرورش میکروجلبک و کنسانتره کردن آن جهت استفاده در تغذیه ماهی فیتوفاک پرورشی و ارائه آموزشهای لازم

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ماهی فیتوفاک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 3
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 347
تعداد دریافت فایل: 383