استخراج کاروتنوئید از ضایعات میگو

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
نویسنده : خانم مینا احمدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
میگو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 9
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 436
تعداد دریافت فایل: 537