تعیین مکانهای مناسب استقرار قفس پرورش ماهی در حوزه جنوبی دریای خزربا توجه به تاریخچه کیفیت آب

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات شیلات
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 368
تعداد دریافت فایل: 116