ارزیابی اجمالی اقتصادی و اجتماعی پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات شیلات
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 477
تعداد دریافت فایل: 154