نگرشی بر تولید میوه ارگانیک

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
محصول سالم
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارگانیک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تعداد صفحات: 34
تاریخ انتشار: 1383

این اثر به شماره 938/83 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 523
تعداد دریافت فایل: 284