ویژگیها و ساختار قفس در پرورش ماهی در قفس

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 44
تعداد دریافت فایل: 76