بررسی بسته بندی خاویار ایران با استفاده از پوشش های نانوبر پایه دی اکسید تیتانیوم

نوع رسانه: دستوالعمل اجرایی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خاویار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 137
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 280
تعداد دریافت فایل: 361