صادرات پسته

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
میوه خشک و پسته
کلیدواژگان / برچسب ها :
صادرات پسته
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52659 به تاریخ 96/9/14 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 874
تعداد دریافت فایل: 498