روش اصلاح اسیدیته ( پی اچ) خاک در باغ های چای

نوع رسانه: بروشور
موضوعات :
چای
نویسنده : احمد شیرین فکر
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52755 به تاریخ 96/9/29است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 843
تعداد دریافت فایل: 443