بسته کارآفرینی فراوری ژل گیاه آلوئه ورا ( صبر زرد )

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهان دارویی
کلیدواژگان / برچسب ها :
فراوری آلوئه ورا
موسسه / مرکز/ سازمان: مرکز آموزش امام خمینی کرج
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,594
تعداد دریافت فایل: 2,281