برداشت، خشک کردن و نگهداری گردو

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
میوه خشک و پسته
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 371
تعداد دریافت فایل: 374