سمپاش بوم دار پشت تراکتوری مجهز به فنجان های چرخان و مقایسه آن با سمپاش بوم دار پشت تراکتوری به منظور مبارزه با علف های هرز چغندرقند

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
نویسنده : دکتر محمود صفری
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 348
تعداد دریافت فایل: 300