تنظیمات تراکتور و ردیف‌کارهای موزع صفحه‌ای در عملیات کاشت

نوع رسانه: نشریه فنی
تعداد صفحات: 32
تاریخ انتشار: 1389
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 839
تعداد دریافت فایل: 371