مصرف بهینه آب از طریق خشکه کاری و نم کاری در مزارع برنج

نوع رسانه: انیمیشن
موضوعات :
غلات
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 638
تعداد دریافت فایل: 62