مصرف بهینه آب از طریق خشکه کاری و نم کاری در مزارع برنج

نوع رسانه: انیمیشن
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 587
تعداد دریافت فایل: 42