آشنایی با بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه درختان توت و راه های کنترل آن

نوع رسانه: بروشور
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات کرم ابریشم
تاریخ انتشار: 1390
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,123
تعداد دریافت فایل: 483