راهنمای توصیه کودی برای محصولات زراعی مرکز جهاد کشاورزی مزرعه کتول

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات پنبه
تعداد صفحات: 34
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 413
تعداد دریافت فایل: 110