ایجاد بانک انجماد ماهیان استخوانی جهت برنامه به گزینی و حفظ گونه ها

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 871
تعداد دریافت فایل: 195