تهیه مارکر ژنتیکی(Luciferase gene)جهت نشان دار کردن و رد یابی ماهیان در منابع آبی

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 575
تعداد دریافت فایل: 125