استفاده بهینه از متابولیتهای میکروبی به منظور افزایش زمان ماندگاری آبزیان

نوع رسانه: کتاب
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 805
تعداد دریافت فایل: 204