تعداد عنوان ها: 370
استفاده از گازاوزون برای کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین و قارچهای مولدآن
دکتر منصوره میرابوالفتحی؛ آقای مهدی چیت ساز؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
مدیریت آفلاتوکسین و قارچ های مولد ان در فندق
دکتر منصوره میر ابوالفتحی؛ آقای عبداله حسینی مقدم؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
ویروس موزاییک کلم گل (CaMV) و مدیریت آن در مزارع کلزا
دکتر نوح شهر ایین؛ خانم تبسم قطبی
مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی؛ دکتر حسین فرازمند؛ درنا سعادت؛ دکتر غلامرضا گلمحمدی
مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در فندق
دکتر منصوره میرابوالفتحی؛ آقای عبداله میر حسینی مقدم؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
راهنمای آفات، بیماریها و علف هرز سیب
آقای رئوف کلیلیی؛ آقای حسین میر کمالی؛ آقای حسین خباز جلفایی
مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات Diaphorina citri (Kuwayama,1908) (Hem.: Psyllidae)
آقای علی محمدی پور؛ خانم ملیحه خسروی؛ خانم سمیه رنجبر؛ آقای مهدی ناصری؛ دکتر غلامرضا گل محمدی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه