تعداد عنوان ها: 494
مدیریت آفلاتوکسین و قارچهای مولد آن در انجیر
دکتر منصوره میر ابوالفتحی؛ دکتر ابوالقاسم حسن پور؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
کنترل شیمیایی علف‌های‌هرز باریک‌برگ در کشت تریتیکاله
دکتر مجید عباسپور؛ آقای پرویز شریفی زیوه؛ آقای محمدرضا کرمی نژاد؛ آقای رضا ولی اله پور
مدیریت علف هرز شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)
دکتر مژگان ویسی؛ آقای مصطفی منصور قاضی
استفاده از گازاوزون برای کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین و قارچهای مولدآن
دکتر منصوره میرابوالفتحی؛ آقای مهدی چیت ساز؛ دکتر روح اله کرمی اسبو
ویروس موزاییک کلم گل (CaMV) و مدیریت آن در مزارع کلزا
دکتر نوح شهر ایین؛ خانم تبسم قطبی
مشارکت همگانی در مبارزه با سن گندم راهی به سوی افزایش تولید
معاونت بهبود تولیدات گیاهی ؛ مدیریت هماهنگی ترویج ؛ مدیریت حفظ نباتات
آشنایی با مگس خربزه
آقای محمد تقی قانع پور؛ آقای مهدی حبیبی
آشنایی با بید غلات
آقای محمد تقی قانع پور؛ آقای مهدی حبیبی
مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی؛ دکتر حسین فرازمند؛ درنا سعادت؛ دکتر غلامرضا گلمحمدی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه