تعداد عنوان ها: 11
ازن و کاربردهای آن
مدیریت هماهنگی ترویج خراسان رضوی
فرآوری لیمو- اسلایس لیمو ترش
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ؛ خانم مریم شاه امیریان
کاربردهای فن‌آوری نانو در کشاورزی
جعفر گرجی پور؛ محمد امیری
فرایند تولید انرژی از بیوگاز
علی­اصغر رجبعلی­پور چشمه­گز