تعداد عنوان ها: 39
اکولوژی برنج
دکتر الهیار فلاح؛ خانم ناهید فتحی
30,000
گرده افشانی و تلقیح گل در ارقام تجارتی بادام
دکتر علی ایمانی؛ دکتر مهرشاد زینالعبدینی
تولید علوفه با منابع آب بسیار شور
معصومه صالحی؛ محمد حسین بناکار
راهنمای زراعت گندم در دیمزارهای گرمسیری
محتشم محمدی؛ سید کریم حسینی؛ مظفر روستایی؛ مقصود حسن پور حسنی؛ طهماسب حسین پور؛ رحمت اله کریمی زاده؛ سید علیحسن قوجق؛ اصغر مهربان؛ غلامرضا ولی زاده
راهنمای جامع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
محمود بهمنی؛ حمید رضا پور علی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمد علی یزدانی؛ ذبیح اله پژند؛ علیرضا شناور
راهنمای احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز
مهدی خجسته کی؛ علیرضا آقا شاهی؛ امیر رضا صفایی
دستورالعمل فنی کاشت ، داشت و برداشت صنوبر
محسن کلائری؛ رضا باقری؛ رفعت اله قاسمی
آموزش حسابداری در صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه